+386 (0)2 620 95 72 | +386 (0)40 417 359|zdruzenje91@guest.arnes.si

PRIJAVE za kratko letovanje v mescu septembru v Vili Pacug pri Strunjanu.

PRIJAVE
za kratko letovanje v mescu septembru v
Vili Pacug pri Strunjanu.

Dne 11. maja 2021 smo na spletni strani objavili poziv k prijavam za letovanje v Vili Pacug, Domu paraplegikov Slovenije v Pacugu pri Strunjanu. Prijave smo zbirali do konca maja. Ker so s pravočasnimi prijavami že tako težave, smo poziv ponovili pred dnevi.

V Združenju 91 smo k oblikovanju programa letovanja v Pacugu pristopili poglobljeno in z dolgoročnim načrtom. Vila Pacug s prostorskimi danostmi in vsebinami ponuja veliko različnih oblik preživljanja aktivnih počitnic, rehabilitacije po različnih oblikah poškodb in bolezenskih obolenj, zdravstveno oskrbo ter različne oblike fizioterapije in obnovitvenih programov. Primeren je tudi za težje invalide in starostnike.

S programom smo začeli v lanskem letu. Ob razumevanju in pomoči vodstva doma smo program letos nadgradili. Udeležencem letovanja iz vrst vojnih invalidov bo združenje del bivanja in fizioterapij sofinanciralo iz programov za ohranjanje zdravja, rekreacije in integracije. Vsi udeleženci programa bodo tudi letos imeli priložnost vnovčenja turističnih vavčerjev.
Ker so nam na razpolago omejene prostorske kapacitete, smo izvedbo programa načrtovali v dveh terminih; v prvem od 13 – 20. septembra bodo letovali vojni invalidi, v drugem od 20. – 25. septembra pa svojci padlih.

Ker do objavljenega roka (konca maja) ni prispelo zadostno število prijav, objavljamo ponovni poziv. Rok za prijavo smo podaljšali do 24. junija 2021.
Na podlagi sprejetih prijav bomo konec junija sklenili pogodbo v obsegu prispelih prijav in prijaviteljem poslali UPN za plačilo prvega obroka, ki bo istočasno tudi kavcija za prijavo.
Če bomo ugotovili, da med člani ni zadostnega zanimanja za tovrstno obliko organiziranega letovanja in terapij, programa v prihodnje ne bomo izvajali.

Lepo pozdravljamo!

Z91 – Ponovni poziv za prijave letovanja v Pacugu.pdf

2021-06-16T09:15:50+02:00