+386 (0)2 620 95 72 | +386 (0)40 417 359|zdruzenje91@guest.arnes.si

25. oktober 1991

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje,
vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja
osamosvojitvenih dogodkov in osamosvojitvene vojne leta 1991,
pozdravljeni!

25. oktobra leta 1991 zvečer sta iz koprske luke izpluli ladji, s katerima so ozemlje Republike Slovenije zapustili zadnji vojaki bivše skupne države. Da bi bil ta dan zapisan v zgodovino slovenskega naroda, so veterani vojne za Slovenijo, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Združenju policijskih veteranskih društev Sever, Državnemu zboru RS podali predlog, da bi se ta dogodek proglasil kot državni praznik. 17. marca 2015 so predstavniki ljudstva potrdili predlog in od takrat ta dogodek praznujemo kot državni praznik.

Žal smo tudi v praznovanju dni, ki so bili pomembni v nastajanju in oblikovanju naše države razdeljeni. Na žalost tudi med vojnimi invalidi in vojnimi veterani, s katerimi smo se skupaj postavili v bran pred tridesetimi leti.

Kot da smo bili prisiljeni, da sprejmemo agendo z nami, ali …! Ampak zgodilo se je tako, da tudi takih spominskih dni kot je pred nami, ne zmoremo praznovati skupaj, s pogledom na preteklost kot na uspešno zgodbo nas vseh. Ne gre brez »pljunka na karbit«, iz same bojazni, da bi se ob takšnih priložnostih komu zmanjšale zasluge in s tem pomembnost. Iz slovesnosti v slovesnost se vse bolj uveljavlja  kulisa mnogoštevilnih praporov veteranskih društev in še katerega iz časov pred in po! Občutki in vtisi ob pogledih na te tribarvne dolge vrste so različni, čeprav nosijo samo eno sporočilo. Na srečo pa človek vsako stvar tudi vsak po svoje doživlja in se nanjo odziva.

Kot predsednik Združenja 91 ob tej priložnosti na vas naslavljam svoja razmišljanja, ki so v veliki meri vtkana v programe socialnega in zdravstvenega varstva in vključevanja v družbeno in javno življenje, katerih raven smo v zadnjih dveh letih uspeli dvigniti do stopnje, kjer lahko v veliki meri zadovoljimo potrebe uporabnikov vseh ranljivih skupin. Kot nevladna organizacija v javnem interesu na področju invalidskega varstva vojnih invalidov in vojnih veteranov iz vojne leta 1991, v programih postavljamo na prvo mesto skrb za vojne invalide, civilne invalide vojne in ostarele starše in vdove padlih leta 1991. Kot združenje veteranov skrbimo in bomo skrbeli tudi v prihodnje za naše ljudi, takoj za tem pa je in bo naša naloga tudi negovanje sporočil, na podlagi katerih smo se pred 30. leti postavili za našo stvar.

Spoštovane gospe in gospodje, člani Združenja 91, svojci padlih in ranjeni v vojni za Slovenijo, upravičeno gojimo do spominskih dni, ki so povezani s praznovanji naše domovine, Republike Slovenije, poseben odnos. Smo ponosni in prav zato so zagotovo upravičena tudi naša, mogoče za nekoga previsoka  pričakovanja.

V tej luči naslavljam na vas poslanico ob 25. oktobru, dnevu suverenosti. Državljani Republike Slovenije smo na ta dan leta 1991 postali suvereni. To pomeni, da sami odločamo o tem, kako bomo živeli, gospodarili, skrbeli za naše ljudi, deželo, polja, gozdove, reke, kulturo, jezik…. Svojo domovino imamo na prostoru brez kataklizem. To je dano maloštevilnim narodom na zemeljski obli, zato smo bogati in lahko tudi srečni. Za vse je poskrbljeno! Ni potrebno, da bi bil kdo lačen in nepreskrbljen. Nikjer in nikoli!

Spoštovane gospe in gospodje, v tej luči naslavljam na vas čestitke za Dan suverenosti, 25. oktober, ki je pred nami. Želim, da bi ga  vsak od nas ponotranjil.  Naj to prinese sklep, da mora vsak od nas dodati svoj prispevek k oblikovanje boljših in bolj poštenih medsebojnih odnosov.

Naj živi Slovenija!

Drago Koprčina, predsednik Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991

 

Poslanica – 25. oktober 2021.pdf

2021-10-22T13:59:16+02:00