JUNIJSKI IZLET 2024 – POTEPANJE PO ČEŠKI,
BRNO IN PRAGA, 15. IN 16. JUNIJ 2024

Karlov most v Pragi

Karlov most v Pragi

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja 91,
hitro se približuje rožnik, mesec rož in Dan državnosti Republike Slovenije. To je čas, ki je v življenju članov Združenja vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 tudi poseben čas. Tako kot vsako leto do zdaj, se bomo sredi junija družili na našem že tradicionalnem junijskem izletu. Letos bomo spet skočili čez mejo, v Češko republiko. V kratkem času bomo spoznavali zgodovino in kulturo Čehov, s katerimi smo tisoč let delili skupno usodo v avstrijskih državnih tvorbah, zdaj pa v EU.
Letošnji junijski izlet smo načrtovali v dveh variantah, v dvodnevnem in tridnevnem obsegu. Obveljala je dvodnevna; v soboto, 15. junija in v nedeljo, 16. junija.
Naša tokratna glavna cilja bosta mesti Brno in Praga. Prvo, Brno, šteje skoraj 400 tisoč prebivalcev, glavno mesto Praga pa 1,3 milijona. Češka republika je približno 4 krat večja od Slovenije. Meri skoraj 79 tisoč km2, šteje pa 10,5 milijona prebivalcev. Čehov je tore 5 krat več kot Slovencev. Češka je bila, tako kot Slovenija, v Evropsko unijo sprejeta leta 2004. V evrsko območje še ni vstopila, plačilno sredstvo je češka krona.
Tako kot na dosedanjih srečanjih, bo tudi letošnje kratko popotovanje namenjeno spoznavanju zgodovine in kulture narodov našega kulturnega kroga.

Da bi se z vsebino Junijskega izleta 2024 lahko podrobno seznanili in se za pot tudi pravočasno in primerno pripravili z znanji in vprašanji, vam v prilogi posredujemo program našega partnerja iz Brežic, družbe Posavc, d.o.o. Organizacija izleta bo potekala po že ustaljenem načinu, tudi s plačilom dela stroškov izleta, brez katerega žal ne gre. Ponudba za organizacijo in izvedbo je zasnovana v dveh variantah, za 24 oziroma 30 udeležencev.
Pri načrtovanju financiranja, smo načrtovali opcijo najema manjšega avtobusa za 24 oseb in ceno na udeleženca – 244,00 EUR.

VSEBINA IZLETA/EKSKURZIJE:

1. Kam? Dvodnevni izlet na Češko, obisk Brna in Prage.
2. Kdaj? 15. in 16. junij 2024.
3. Organizator: Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991.
4. Izvajalec: Posavc d.o.o., Brežice.
5. Vključeno: Program izleta vsebuje vsebine, ki so zajete v programu za dvodnevni izlet.
6. Doplačila: Vse druge storitve, ki niso vključene v program, se obračunajo po ceniku izvajalca storitev in se poravnajo s strani naročnikov storitve na TRR račun izvajalca izleta (glej program) pred odhodom.

POGOJI PRIJAVE IN NAČIN PLAČILA

1. Informativna prijava: 9. maj 2024
2. Plačana članarina Združenja 91 za l. 2024.
3. Prijava na izlet: 15. maj 2024
• Na e – naslov zdruzenje91@guest.arnes.si
• Pisno:Združenje91, Kardeljeva 60, 2000 Maribor
• Prijava mora vsebovati: priimek in ime, status člana, želja po doplačilu za 1-posteljno sobo.
• Plačano zavarovanje udeležencev izleta na TRR Združenja 91 štev. SI56 6100 0002 5243 239,
znesek 44,00 EUR, s pripisom namen: PRAGA24
4. Kontaktni podatki organizatorja izleta:
• Drago Koprčina:
Mobilni telefon: +386 40 417 359
E-pošta: zdruzenje91@guest.arnes.si
5. Vodja izleta:
• Jasmina Molan
Mobilni telefon: +386 51 606 480
E-pošta: jasminamolan@gmail.com

OBSEG SOFINANCIRANJA IZLETA/ EKSKURZIJE V EUR:

• VOJNI INVALIDI: 44,00+0,00=44,00 €
• ŽVN+PARTNERJI VI: 44,00+30,00=74,00 €
• PARTNER ŽVN/OTROK: 44,00+60,00=104,00 €
• PRIDRUŽENI ČLANI: 44,00+90,00=134,00 €
• DRUGI UDELEŽENCI: 44,00+120,00=164,00 €
• Na seznam udeležencev izleta bodo vključeni le prijavljeni v skladu z objavljenimi pogoji.
• Število udeležencev je omejeno na 24 oziroma 30 oseb.
• V primeru večjega števila prijavljenih, bodo imeli prednost člani Z91 s statusom in njihovi partnerji ter otroci.
• Vabilo in program izleta je objavljen tudi na spletni strani združenja, www.zdruzenje91.eu
Pozdravljeni!