+386 (0)2 620 95 72 | +386 (0)40 417 359|zdruzenje91@guest.arnes.si

Oddaja vlog za PSP (posebne socialne programe).

Združenje 91 je bilo tudi za leto 2020 uspešno pri prijavah na javnih razpisih za sofinanciranje posebnih socialnih programov za vse, ki so jim priznane pravice na podlagi pravnega statusa, ki temelji na zakonodaji za obdobje osamosvojitvene vojne (ZVI, ZVV, ZPPZV91, ZZVN).

Aktivnosti, ki smo jih začeli že v začetku leta so bile zaradi razglasitve pandemije prekinjene, nekatere oblike smo morali celo preklicati ali ukiniti.
Tudi delovanje organov združenja je bilo zaradi razglašenih zaščitnih ukrepov prekinjeno. Opravljali smo le nujne posle, ki so povezani z zagotavljanjem delovanja združenja. Med te sodijo tudi prijave na javne razpise, tako na državni kot na lokalnih ravneh. Konec junija bomo izvedli tudi seje organov združenja in dopisni zbor članov.

Ker bo potrebno tudi v prihodnje življenje organizirati na način, da bomo veliko pozornosti namenjali samozaščiti pred okužbo s covid-19, smo se v združenju odločili, da bomo naše dogodke organizirali na način, ki bo omogočal varovanje in samozaščito v karseda večji meri. Da bi te lahko načrtovali in določili njihov obseg vse člane pozivamo, da do konca junija 2020 pošljejo na naslova združenja vloge za dodelitev posebne socialne pomoči. V ta okvir je vključeno sofinanciranje tehničnih pripomočkov, protetike, terapij in zdraviliškega zdravljenja ter blaženje socialnih stisk. Na podlagi obsega teh bomo določili višino sredstev do katerih bo upravičen posameznik. Vsebine programov PSP nismo spreminjali. Še naprej je v veljavi tudi subvencioniranje računalniške in programske opreme.

2021-06-16T09:02:28+02:00