V Mariboru, 8. januarja 2024

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja 91, pozdravljeni!

Za nami je praznični čas v decembru in januarju, to so dnevi ki nam običajno prinašajo veliko veselja in radosti. Nam, ki smo bili del zgodovinskih dogodkov leta 1990 pa, verjamem, da tudi dnevi ponosa. Odločitve in dejanja tistega časa nam danes omogočajo mirna, varna in dostojna življenja. Z mnogimi med vami sem si praznična voščila izmenjal ob zadnjih srečanjih, po telefonu ali po e-pošti. Vsem drugim članom združenja pa o tej priložnosti voščim vse dobro v letu 2024.

Namen tokratnega pisanja je, da vas na začetku leta, pred izdajo Biltena 91, seznanim z nekaterimi poudarki o delu, programih in dogodkih v prvi polovici leta 2024 zato, da bi v upravnem odboru lažje pripravljali načrte Združenja 91, vi pa svoje osebne načrte. Z zadovoljstvom in tudi s ponosom zapišem, da smo v letu 2023 opravili veliko dela: tako za svojce padlih, kot za vojne invalide in vojne veterane in za vse pridružene člane, ki se aktivno vključujejo v »življenje« Združenja 91. Organiziranost in delovanje združenja je usmerjeno v skrb za vse, ki so upravičeni uporabniki namenskih sredstev. S programi vključenosti in zagovorništva, informacijske dejavnosti, socialno zdravstvenega varstva ter športa in rekreacije pokrivamo področja s katerimi želimo dosegati najvišje ravni opolnomočenosti svojih članov.

V letu 2023 smo izvolili novo vodstvo oziroma organe Združenja 91. V vodenje so vključene nove moči, oblikujejo se nove ideje. Te spremembe niso povzročile pretresov. Na podlagi dobro pripravljenih programov in z zavzetim delom pri pripravi vlog na javne razpise, smo zagotovili potrebna sredstva za realizacijo vseh zastavljenih programov in številnih dobro obiskanih dogodkov. Naj naštejem največje: zbor članov v Ljubljani, izobraževalna pot na Dunaj in v Bratislavo, planinski tabor v Podkorenu, poletni tabor ob morju v Pacugu, jesensko srečanje v Kranju, tradicionalno dvodnevno srečanje na Martinovo itd. Prvič smo realizirali tudi program sofinanciranja najema nastanitvenih kapacitet za izvajanje klimatsko zdraviliškega zdravljena v Pacugu, Čatežu in Podkorenu. Programi za ohranjanje zdravja, sofinanciranje terapij in tehničnih pripomočkov ter program izvajanja socialnih pomoči so tudi v letu 2023 potekali v okviru razpoložljivih sredstev, ki so bila načrtovana na podlagi letnih pogodb, temelječih na uspešnih prijavah na javnih razpisih na državni in lokalnih ravneh.

Kaj nas čaka v letu 2024?
Člani Upravnega odbora Združenja 91 smo že ob koncu leta 2023 pripravili in sprejeli okvirni program delovanja in programe za leto 2024. Na podlagi teh že oblikujemo vloge na javne razpise. Prvo pogodbo za leto 2024 smo s Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS že podpisali. Verjamem, da bomo enako ali še bolj uspešni tudi pri drugih prijavah. Zato so tudi načrti za prihodnje še bolj ambiciozni! V letu 2024 želimo Združenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 dodati tudi naziv reprezentativna invalidska organizacija vojnih invalidov, vojnih veteranov osamosvojitvene vojne leta 1991.

Prva naloga v letu 2024 je čimprejšnje posredovanje plačilnih nalogov za letno članarino Združenja 91. Plačilo članarine bo podlaga za izdelavo nove članske izkaznice. Nalogo bomo izpeljali do zbora članov, zato bo v veliko pomoč čim hitrejše plačilo le te.

Druga naloga je organizacija in izvedba Zbora članov Združenja 91, dne 16. marca 2024, v Domu Čebelarske zveze Slovenije v Lukovici.
Kot običajno, smo tudi dogodek v Lukovici zasnovali tako, da bo k izvedbi zbora članov priključenih več spremljajočih vsebin s kulturnega, domovinskega in naravoslovnega področja ter običajno družabno srečanje.

Tretja pomembna naloga je organizacija in izvedba dvodnevne izobraževalne poti v glavno mesto Češke republike, Prago.
V Združenju 91 smo si pred leti zadali nalogo ohranjati in negovati narodno in domovinsko zavest. Skozi dogodke zadnjih let smo spoznavali bogato zgodovino Slovencev. V teh letih smo obiskali različne kraje, muzeje, galerije, naravne in kulturne znamenitosti. V lanskem letu smo se prvič napotili čez meje Slovenije, da bi spoznavali zgodovino svoje države v kontekstu celotnega časovnega loka;
od Karantanije, Svetega rimskega cesarstva, Habsburške monarhije, Avstrijskega cesarstva do Avstro – Ogrske in nastanka Kraljevine SHS. V tem času sta bila Dunaj in Bratislava cesarski mesti. Da bi spoznali tretjo prestolnico v tem prostoru, glavno mesto Čehov, kjer so se v preteklosti izobraževali in tam delovali mnogi ugledni Slovenci, načrtujemo letošnjo tradicionalno junijsko izobraževalno pot v Prago. Dogodek načrtujemo tako, da bi se na pot iz Slovenije odpravili v petek, 14. junija v nočnih urah, vračali pa bi se 16. junija 2024, prav tako v poznih urah. Potovanje načrtujemo v podobni obliki kot lani, z obveznim sofinanciranjem potovanja v skladu s sprejetimi sklepi upravnega odbora, ki bodo temeljili na pridobljenih ponudbah oziroma pogodbah in podrobno izdelanem programu potovanja.

Četrta naloga je realizacija nakupa slavnostnega sakoja s pripadajočimi oznakami vojnega invalida/vojnega veterana osamosvojitvene vojne leta 1991 s pripadajočima srajcama in kravato za vojne invalide, ki so člani Združenja 91.
K tej nalogi je potrebno podati nekaj pojasnil. Vojni invalidi, vključeni v Združenje 91 izhajamo iz oboroženih struktur TO RS in Milice MNZ RS iz obdobja agresije na RS leta 1991. Zato smo pridobili po Zakonu o vojnih veteranih ter Zakonu o vojnih invalidih status vojnega veterana in status vojnega invalida. Iz različnih razlogov je bila kategorija vojnih invalidov do dodelitve statusa veteranske organizacije Združenju vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 leta 2018 prezrta kot organizacija vojnih veteranov. Posledično, od sprejema »vojne zakonodaje« v letih 1995 vojni invalidi tudi niso bili obravnavani kot vojni veterani.
Združenje 91 si je zadalo cilj, da po dolgih letih ta propust države odpravi. Te, tudi na daleč opazne nepravilnosti, ki smo jim priča ob vsakokratnih dogodkih ob državnih praznikih, želimo premostiti. Z načrtovanim dejanjem želimo vojnim invalidom, ki so tudi vojni veterani osamosvojitvene vojne, bodisi iz vrst Teritorialne obrambe RS ali enot Milice MNZ RS, simbolno, z ustrezno oblikovanimi oblačili zagotavljati tudi zunanjo podobo vojnega veterana osamosvojitvene vojne leta 1991.
V Združenju 91 bomo pripravili za vojne veterane, člane Združenja 91, ustrezen način nakupa sakoja s pripadajočimi oznakami, srajci za zimski in poletni čas ter posebej dizajnirano kravato. K realizaciji programa in določitvi obsega sofinanciranja s strani zainteresiranih veteranov bomo pristopili na podlagi preliminarnih prijav, ki jih bomo sprejeli v določenem roku. Te morajo vsebovati konfekcijsko številko srajce in sakoja ter številko pokrivala (obseg glave).

Peta naloga je informativna prijava za sofinanciranje najema nastanitvenih kapacitet v Termah Čatež, Domu paraplegikov Slovenije v Strunjanu in apartmaju Lela v Podkorenu pri Kranjski gori.
Združenje 91 je v lanskem letu »zagnalo« nov program s ciljem zagotavljanja organiziranega počitnikovanja skozi vse leto. Izvajanje programa se izvaja po Pravilniku Združenja 91 o sofinanciranju izvajanja programa socialno zdravstvenega varstva na področju zdraviliško – klimatskega zdravljenja v namenskih namestitvenih zmogljivostih v zdraviliščih, planinskih domovih in ob morju, ki je objavljen na spletni strani www.zdruzenje91.eu – na podstrani Pravilniki in merila.
Ker se je program, kljub začetni skepsi, pokazal za zelo koristnega in dobrodošlega , bo Združenje 91 z izvajanjem programa nadaljevalo tudi v letu 2024. Za potrebe sklenitve nove pogodbe potrebujemo informativne prijave. Cenovni okvir in obseg sofinanciranja bo primerljiv z lanskim letom. V prijavo morate vpisati okvirni datum počitnikovanja in destinacijo ter okvirno število članov.

Spoštovane članice, spoštovani člani Združenja 91, strnjeno sem predstavil načrte za prvo polovico leta 2024. Verjamem, da je iz zapisanega mogoče prepoznati poziv k odzivom na postavljena vprašanja, ki bodo podlaga za nadaljnje delo in oblikovanje programov ter aktivno vlogo članov pri izvajanju teh. Da bi lahko opravičili zaupanje naših partnerjev, s katerimi zgledno sodelujemo, vas prosim, da se na pismo, ki ga naslavljam na vas odzovete z največjo mero odgovornosti. S tem bo vsak posebej prispeval k uspešnemu in tvornemu delovanju Združenja 91, kar bo v dolgoročno korist vseh članov Združenja 91.
Vse prejemnike pisma prosim, da do 20. januarja 2024 po točkah zastavljenih vprašanj odgovorite po e-pošti ali s pisemsko pošto na vsa postavljena vprašanja in predloge. Veseli bomo tudi novih predlogov, nasvetov, informacij in sugestij, ki bi bile v pomoč pri izvedbi načrtovanih dogodkov in programov.

S pozdravi,

Drago Koprčina, predsednik Združenja 91