+386 (0)2 620 95 72 | +386 (0)40 417 359|zdruzenje91@guest.arnes.si

9. redna seja UO Z91 dne 23. 11. 2021

Vabilo na 9. redno sejo UO Z91 dne 23. 11. 2021

v Ljubljani, v Gostilni Livada na Hudnikovi ul. 15, ob 16:00 uri.

Vabljeni:

člani UO Z91, Drago Koprčina (predsednik), Jasmina Molan (podpredsednica), Rudolf Lah, Bojan Pušnik in Martina Albreht (člani – ca).

 

Dnevni red:

 1. Pregled navzočnosti in ugotovitev sklepčnosti poteka seje ter veljavnosti sprejemanja sklepov v okviru 9. redne seje UO Z91.
 2. Predstavitev dnevnega reda seje, razprava o dnevnem redu in potrditev.
 3. Potrditev izvajalca zvočnega zapisa seje in izdelovalca zapisnika ter overitelja zapisnika seje.
 4. Predstavitev dela predsednika združenja in delovanja Z91 med obema sejama v obdobju od 6. 2. 2021 – 23. 11. 2021 ter predstavitev programa dela ob zaključku leta 2021.
 5. Predstavitev zapisnika 8. seje z dne 6. februarja 2021 v Celju, razprava in potrditev zapisnika.
 6. Potrditev zapisnikov 4. dopisne seje UO Z91 z dne 10. – 13. 4. 2021 in 5. dopisne seje UO Z91 z dne 18. in 19. avgusta 2021.
 7. Predstavitev letnega in finančnega poročila za leto 2020, razprava in potrditev.
 8. Predstavitev letnega načrta za leto 2021 in finančnega načrta za leto 2021, razprava in potrditev.
 9. Predlog sklica zbora članov v omejenem številu v živo ali v okviru video (ZOOM) konference, razprava in sklep.
 10. Predlog za izvajanje pregleda poslovanja Z91 s strani NO v mescu novembru ali decembru z ozirom na zaščitne ukrepe NIJZ.
 11. Predstavitev vlog uporabnikov iz vrst VI za PSZV, razprava in potrditev sklepov.
 12. Predstavitev vlog uporabnikov iz vrst ŽVN, razprava in potrditev sklepov.
 13. Predlog za dodelitev nagrad za pripravo in organizacijo slavnostnega koncerta junija 2021.
 14. Predlog za dodelitev nagrade izvajalcema procesa za rešitev problematike na področju varstva vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, g. Dragu Koprčini in ge. Jasmini Molan.
 15. Predlog za sprejem aneksa k pogodbi o poslovodenju Z91 za leto 2022.
 16. Obravnava in potrditev donacije PD Jelenček za sofinanciranje letovanja otroka iz socialno šibkega okolja v taboru v Marindolu ob Kolpi.
 17. Predlog za sprejem sklepa o naročilu revizije poslovanja Z91 za obdobje, katerega predmet bi bilo izvajanje nadzora s strani NO Z91.
 18. Vprašanja, predlogi in pobude.

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.zdruzenje91.eu na podstrani »GRADIVA« – 9. redna seja UO Z91 – 23. 11. 2021.

 

Seja bo trajala predvidoma do 19. ure. Po seji načrtujemo tudi delovno večerjo.

 

Lepo pozdravljam,

Drago KOPRČINA, predsednik Združenja 91

 


2021-11-21T15:17:45+01:00