Poletni tabor Kolpa 2023 v Marindolu
od 13. do 16. julija 2023.

Združenje 91 bo letošnji tridnevni poletni tabor ob Kolpi pripravilo v sodelovanju s Planinskim klubom Jelenček iz Maribora v Marindolu ob Kolpi v Beli krajini. Poletni tabor ob vodi Združenje 91 organizira v okviru izvajanja programa s področja delovanja vojnih veteranov. Zato bodo v program vključene tudi športne in rekreativne vsebine ter delavnice na temo pomena ohranjanja zdravja, vključenosti v javno in družbeno življenje ter pomenu vseživljenjskega izobraževanja.
Poletni tabor bo potekal od četrtka popoldne, 13. julija, do nedelje popoldne, 16. julija 2023.
Cena za člane Združenja 91 je enotna; 150,00 EUR. Soudeležba udeležencev tabora znaša 50,00 EUR na osebo. Razliko, 100,00 EUR po osebi, bo krilo Združenje 91. V ceni je polni penzion (hrana, pijača in spanje ter športni rekviziti). V soboto zvečer bo skupno srečanje ob tabornem ognju. Za spanje sta na razpolago dve možnosti. Prva je spanje v domu/koči na skupnih ležiščih. Druga možnost je spanje v šotorih za tri osebe na dvignjenih ležiščih. Udeleženci tabora morajo s sabo prinesti posteljnino in brisače.
Rok za prijavo na poletni tabor Kolpa 2023 v Marindolu je 31. marec 2023.
Ob prijavi je potrebno poravnati prijavnino v višini 50,00 EUR na TRR Združenja 91, v namen pa pripisati POLETNI TABOR 2023.

Planinski klub Jelenček iz Maribora organizira za svoje člane od 10. 7. do 16. 7. 2023 šestdnevno letovanje ob Kolpi. Cena letovanja s hrano, pijačo, prenočiščem in uporabo športnih rekvizitov je 250,00 EUR. Združenje 91 se bo ob zadostnem številu prijav v izvedbo tabora vključilo zadnje tri dni.
Člani Združenja 91 se imajo možnost vključiti tudi v polni – šestdnevni program. V tem primeru se način prijave razlikuje.
Člani združenja s plačano članarino za leto 2023 morajo oddati vlogo za vključitev v program socialno zdravstvenega varstva za leto 2023 do 31. 3. 2023. V vlogi mora biti zapisan vpis namena: klimatsko letovanje ob vodi.

Po odobritvi vloge in sprejemu pisnega sklepa bo prijavitelj moral v osmih dneh na TRR združenja vplačati 70,00 EUR prijavnine, Združenje 91 pa bo ob prijavi udeležencev krilo razliko v višini 180,00 EUR po osebi. V primeru odpovedi udeleženca prijavnino zadrži združenje.
V ceno letovanja ni vključen prevoz in osebno zavarovanje. Za to bo moral poskrbeti vsak sam.

Z organizacijo letovanja ob Kolpi in našega poletnega tabora želimo prispevati k vključevanju vseh, ki se združujemo v Združenju 91 ter zagotoviti nekaj lepih in veselih dni v dobri družbi v lepi in neokrnjeni naravi.

Po preteku roka za prijave bodo organi združenja sprejeli sklepe o okvirih financiranja ter obsegu in vsebini delavnic. Zato kasnejših prijav ne bo mogoče upoštevati. Vse aktivnosti, prijave, rezervacije in vplačila potekajo izključno preko Združenja 91 zaradi pogojev, ki jih mora združenje izpolnjevati do sofinancerjev programov.

Prijave na naslov Združenje 91, Kardeljeva c. 60, 2000 Maribor ali na e-naslov: zdruzenje91@guest.arnes.si

Objavljeno: 17. februar 2023

 

Poletni tabor Kolpa 2023 v Marindolu.pdf