Prostovoljsko gasilsko društvo
Ljubečna je Združenju 91 podelilo
plaketo Zlati boter kot zahvalo za
pomoč pri nabavi novega gasilskega
vozila GV-1.

Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 se je v
sklopu izvajanja programov integracije, informativnih
dejavnosti, programov socialno – zdravstvenega varstva in
programa športa in rekreacije, pri realizaciji slovesnosti ob
praznovanju 15. obletnice združenja v Mariboru v juniju
2022, obrnilo po pomoč tudi na Prostovoljno gasilsko
društvo Ljubečna pri Celju. Na našo prošnjo so se prijazno
odzvali.

PGD Ljubečna praznuje v letu 2022 visoko obletnico
delovanja. 100 let. Ob tej priložnosti so postali bogatejši za
novo gasilsko vozilo.
Presenečeni smo bili, ko smo kmalu za tem dobili povabilo
na podelitev plakete Zlati boter, zahvalo za pomoč pri
nabavi novega gasilskega vozila GV-1.
Plaketo je predsedniku Združenja 91, Dragu Koprčini,
podelil predsednik PGD Ljubečna, g. Danilo Arčan. Podelitvi
sta prisostvovala še članica in član Združenja 91, ga.
Marijana Vengust in g. Bojan Pušnik.

Ob tej priložnosti PGD Ljubečna čestitamo ob visokem
jubileju in želimo uspešno opravljanje poslanstva na
humanitarnem, socialnem, kulturnem in domoljubnem
področju tudi v prihodnje!

Članice in člani Združenja 91